Elektronická evidencia jázd: knih jázd

Kniha jázd - všeobecné informácie a popis čo má obsahovať a ako sa má kniha jázd viesť.

Bratislava