Kafilérie

Усыпление животных. Вывоз. Кремация.

Вас приветствует Городская ветеринарная служба ВЕТГАРАНТ. Мы работаем на прямую с ГУП ЭКОТЕХПРОМ «Комплексом по утилизации биоотходов ВСЗ ЭКОЛОГ» это дает нам возможность устанавливать минимальные цены на кремацию животных и гарантировать вам 100% того, ...

Kanalizace Skřivánek

Zajišťujeme čištění ležaté i svislé kanalizace, dešťových odvodňovacích žlabů, revizních šachet, dešťových vpustí, protlaků, propustků, septiků, jímek. Provádíme odvoz fekálií, vývoz jímek a septiků. Poskytujeme také mytí ploch vysokotlakovou pistolí. ...

ASAVET, a.s.

ASAVET, a.s.

Nabízíme asanaci, likvidace odpadů živočišného původu. Provádíme sběr, svoz a zpracování živočišných odpadů. Kafilérie pro Plzeňský, Karlovarský, Středočeský kraj a část Jihočeského kraje. Produkce, živočišný tuk a drůbeží moučka. Autodoprava.