Lekárske knižnice

Lékařská knihovna Nemocnice Břeclav

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Lékařská knihovna nemocnice Jindřichův Hradec

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na lékařskou literaturu. Poskytujeme prezenční i absenční výpůjčky knih a časopisů či meziknihovní služby.

Knihovna Psychiatrické nemocnice Brno

Knihovna Psychiatrické nemocnice Brno

Je knihovnou specializovanou ve smyslu Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. V souladu s dikcí tohoto zákona získala osvědčení Ministerstva kultury ČR v rámci celostátní evidence knihoven. Člení se na Lékařskou knihovnu a Pacientskou knihovnu.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 06:00)

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice U sv. Anny

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou pro zaměstnance, pracovníky organizací, studenty a veřejnost. Poskytujeme možnost kopírování.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 09:30)

Knihovna Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Půjčujeme knihy a periodiky. Poskytujeme přístup do informačních databází.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:30)

Odborná knihovna Masarykova onkologického ústavu

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Lékařská knihovna - Fakultní nemocnice Brno

Provoz knihovny poskytující vědecko-informační služby zaměstnancům nemocnice či studentů, medicíny. Zajišťuje výpůjčky odborných časopisů z jiných knihoven a vytváří kopie článků z vědecko-informačních materiálů.

Lékařská knihovna Nemocnice Třebíč

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na zdravotnickou literaturu.

Knihovna Nemocnice Písek

Provozujeme knihovnu se zaměřením na odbornou lékařskou literaturu, sloužící zaměstnancům Nemocnice Písek.

Lékařská knihovna Nemocnice Vsetín

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na lékařskou literaturu. Organizace sanitářských kurzů, které pořádá nemocnice zpravidla dvakrát ročně.

Lékařská knihovna Nemocnice Boskovice

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Lékařská knihovna Nemocnice Nové Město na Moravě

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Je zde možnost využití počítače s přístupem na internet a možnost využití tohoto bezdrátového připojení k mobilnímu telefonu, notebooku, tabletu, PDA a další.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:00)

Lékařská knihovna Psychiatrické léčebny Šternberk

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. V knihovně máme též beletrii pro klienty.

Lékařská knihovna Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Možnost připojení k internetu.

Lékařská knihovna Karvinské hornické nemocnice

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou lékařskou literaturu.

Lékařská knihovna Pardubické nemocnice

Provozujeme knihovnu s odbornou lékařskou literaturou. Nabízíme české i zahraniční časopisy, reprografické i referenční služby.

Knihovna Revmatologického ústavu

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Knihovna Spolku mediků českých

Nabídka zahraniční lékařské literatury. Provoz internetové studovny.

Knihovna Státního zdravotního ústavu

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 09:00)

Národní lékařská knihovna

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih.

Lékařská knihovna Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice

Knihovna zajišťuje meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci, zpřístupňuje českou národní lékařskou databázi.

Lékařská knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Poskytujeme knihovnické a informační i rešeršní služby. Nabízíme možnost kopírování a tisku. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci či zpřístupnění české národní lékařské databáze.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 09:00)

Lékařská knihovna Mělnické zdravotní, a.s.

Lékařská knihovna Mělnické zdravotní, a.s.

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou lékařskou literaturu.

Lékařská knihovna Nemocnice Kadaň

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na literaturu z oblasti lékařství.

Odborná knihovna Oblastní nemocnice Náchod

Poskytování knihovnických služeb se zaměřením na lékařskou literaturu.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:15)

Lékařská knihovna Psychiatrické léčebny Kosmonosy

Provoz knihovny s lékařskou literaturou zaměřenou na obor psychiatrie, psychologie a psychoterapie. Možnost připojení k internetu. Knihovna eviduje přibližně 5000 knihovních jednotek a průběžně sem dochází 32 titulů časopisů z toho 29 tuzemských. Odebíráme ...