Základné školy

Tupperware Mijadera

Tupperware Mijadera

Jsme distributory výrobků značky Tupperware. Již více než 60 let navrhuje společnost Tupperware moderní výrobky nejvyšší kvality, které lidem pomáhají zjednodušit život. Inovace je klíčem k úspěchu společnosti a dopomohla také k vytvoření statusu prestižní ...

Čoskoro zatvára (v 17:00)

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

Základní škola a střední škola waldorfská

Základní škola a střední škola waldorfská

Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo. Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s …

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Základní škola Zdechovice

Základní škola Zdechovice je málotřídní škola. Ročníky jsou spojovány v trojtřídním systému podle aktuálního počtu žáků a podle jednotlivých vyučovacích předmětů. Součástí je družina a jídelna, kapacita je 50 žáků. Škola poskytuje vzdělání žákům I. stupně ...

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

As a school that utilizes the world-famous BASIS Charter School Curriculum, we are the first school with grades 0–13 that opened in Europe in September 2021. In September 2022, we are going to open only Grades 0–2. Grade 2 is for 7 to 8 year old students …

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 09:00)

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Soukromé gymnázium funguje jako čtyřleté i víceleté gymnázium. V současnosti jej navštěvuje kolem 200 studentů gymnázia, kteří své studium mohou zaměřit jazykově nebo přírodovědně. Studenti se ve škole věnují 2 jazykům povinně a kromě angličtiny a němčiny ...

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:30)

Brno International School s.r.o.

Brno International School s.r.o.

Cílem International School of Brno – mezinárodní anglické školy je poskytovat předškolní, základní a středoškolské vzdělání v anglickém jazyce pro děti z celého světa. ISB je členem Rady mezinárodních škol, vyučuje dle mezinárodně uznávaného vzdělávacího ...

OTVORENÉ (Zatvára v 17:30)

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o.

Soukromá základní škola – školní program pro základní vzdělávání. Malotřídní program s prvky integrace.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 06:30)

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Učební obory vhodné pro absolventy ZŠ: ošetřovatel, operátor skladování, plastikář, cukrář, provozní služby – pokojská. Učební obory vhodné pro absolventy ZŠ i speciálních ZŠ: kuchařské práce, pečovatelské služby, zednické práce,  …

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

IMSP je mezinárodní škola, která nabízí autentické vzdělání podle principů Montessori pedagogiky. Rozvíjíme jedinečný potenciál každého dítěte, a tím žákům umožňujeme osvojit si vynikající studijní dovednosti a stát se sebevědomými, účastnými a aktivními ...

Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.

Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.

Zajišťujeme celoročně pobyty škol v přírodě, stravování z vlastní kuchyně a po celý den je zajištěn pitný režim. Nabízíme velkou ubytovací kapacitu, tělocvičnu, hřiště, travnaté plochy, velké ohniště, ozvučený prostor, školu. Můžete přijet na celodenní ...

Základní škola a gymnázium Square

Základní škola a gymnázium Square

Jsme Square. Místo pro nejdůležitější lidi na světě. Základní škola: Česko-anglická základní škola s akreditací MŠMT a jedinečným vzdělávacím programem. Výuka je vedena především prostřednictvím prožitků, osobních zkušeností a spolupráce mezi ...

JAZYKY CZ s.r.o.

Jsme jazyková škola v Pardubicích s dlouholetou tradicí. Poskytujeme jazykové firemní/individuální kurzy v mnoha světových jazycích – angličtina, němčina, španělština, italština, ruština atd.

Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

Provozujeme soukromou základní školu pro 145 žáků podporující spolupráci, tvořivost a individuální přístup k dětem. K dispozici je družina a klub. Pracujeme v programu Začít spolu. Poskytujeme dětem základní vzdělání s ohledem na jejich individuální ...

Základní škola Trmice

Základní škola Trmice

Základní škola s kapacitou 350 žáků, s přípravnou třídou, školní družinou (pro 50 žáků) a jídelnou (kapacita 200 jídel). K areálu školy patří také zahrada, která nabízí prostor pro různé školní i mimoškolní aktivity. Škola klade důraz na partnerské vztahy a …

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:00)

APOSS Liberec

Zajišťujeme poskytování služeb sociální pomoci a podpory, jejichž cílem je zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob se zdravotním postižením.

Centrum Život hrou

Centrum Život hrou

Pro předškolní děti nabízíme kurzy angličtiny a montessori včetně podpory vzdělávání formou her. Zajímavá spolupráce pro MŠ, mateřská a rodičovská centra i pro lektory angličtiny – metoda Joyful English. Součástí je e-shop – vzdělávací hračky, originální ...

Čoskoro zatvára (v 16:30)

ZŠ a MŠ Malonty

Provozujeme státní základní školu pro 200 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme dramatický, dyslektický, pěvecký, floorbalový a výtvarný kroužek.

Česká republika Malonty 26 +

ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví

Základní škola pro 125 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ a MŠ Frymburk

Základní škola pro 250 žáků se školní družinou a jídelnou. K dispozici je školní klub, zájmové kroužky, školní program neurofyziologické psychologie.

Česká republika Frymburk 112 +

ZŠ a Praktická škola Kaplice

Základní škola pro 71 žáků. Věnujeme se žákům s problémy se čtením a psaním, zdravotním a kombinovaným postižením, citovými a výchovnými problémy.

ZŠ Kaplice, Školní

Provozujeme základní školu pro 500 žáků. K dispozici je družina pro 100 dětí, jídelna a sportovní hala. Pro děti je zajištěn vzdělávací a zábavný program.

ZŠ Kaplice, Fantova

Základní škola pro 800 žáků se školní jídelnou a družinou. Škola pořádá pro děti různé aktivity, jako je přespolní běh a soutěže ve stolním tenise.

ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště

Jsme základní škola pro 110 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme společenské akce, besídky a představení pro rodiče a přátele školy.

Masarykova ZŠ, Lanžhot

Základní škola pro 400 žáků s jídelnou, družinou a školním klubem. Součástí objektu je také dětské hřiště, sportovní hřiště a tělocvična.

ZŠ Valtice

Základní škola pro 500 žáků s družinou, školním klubem a jídelnou.

ZŠ a MŠ Horní Planá, Jiráskova

Základní škola pro 340 žáků s družinou a jídelnou.

Dětský domov, ZŠ a Školní jídelna Horní Planá

Základní škola pro 55 žáků s jídelnou. Škola má v přízemí budovy vlastní tělocvičnu vybavenou standardním nářadím a náčiním. Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Kapacita je 64 dětí, bydlíme ve 2 budovách.

ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou

Základní škola pro 35 žáků s jídelnou a družinou. Škola pořádá kroužky, mezi které patří rybaření, angličtina hrou, šikovné ruce, práce s PC.

ZŠ a MŠ Horní Stropnice

Základní škola pro 270 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Břeclav, Komenského

Základní škola pro 560 žáků se školní družinou a jídelnou. Součástí školy je školní dvůr, tělocvična, hřiště a sportovní areál s umělým povrchem.

ZŠ Tvrdonice

Základní škola pro 410 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ a MŠ Hevlín

Základní škola pro 225 žáků s družinou a jídelnou.

Česká republika Hevlín 225 +

ZŠ a MŠ Jaroslavice

Provozujeme základní školu s kapacitou 398 žáků s jídelnou a družinou. Zabýváme se výukou hry na klavír, klávesy, flétnu a anglického jazyka.

ZŠ a MŠ Větřní

Základní škola je plně organizovanou školou s 10 třídami na prvém stupni a 6 třídami na stupni druhém. Školu navštěvuje v průměru 320 žáků.

ZŠ Břeclav, Na Valtické

Základní škola pro 642 žáků s jídelnou a školní družinou. Organizování soutěží pro děti. Pořádání výletů.

ZŠ Břeclav, Slovácká

Základní škola pro 720 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme sportovní, výtvarné, informační, jazykové a hudební kroužky.

ZŠ a MŠ České Velenice

Státní základní škola pro 570 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova

Základní škola pro 1200 žáků s jídelnou, družinou a klubem. K dispozici jsou učebny výpočetní techniky, chemie a přírodopisu. Nabízíme zájmové kroužky.

ZŠ a MŠ Loučovice

Provozujeme státní základní školu pro 302 dětí s družinou a jídelnou. Nabízíme zdravotnický a kuchařský kroužek. Zabýváme se výukou anglického jazyka.

Česká republika Loučovice 231 +

ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky

Základní škola pro 300 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme kroužek sportovních her, kondičního cvičení, informatiky a finanční gramotnosti.

ZŠ a MŠ Nová Pec

Základní škola pro 120 žáků. K dispozici je jídelna a družina.

ZŠ a MŠ Přídolí

Provozujeme základní školu pro 40 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, výcvik plavání, vystoupení, divadelní představení či zájmové kroužky.

MŠ a ZŠ Břeclav, Herbenova

Základní škola pro 143 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Vzdělávací program se zaměřuje na děti s lehkým mentálním postižením či autismem.

ZŠ a MŠ Vyšší Brod

Provozujeme základní školu pro 370 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se enviromentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Pořádáme výlety.

ZŠ a MŠ Besednice

Základní škola pro 150 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ a MŠ Hrádek

Základní škola pro 200 žáků s družinou a jídelnou.

Česká republika Hrádek 53 +