Obchodné a hospodárske komory • Svet a okolie

Okresní hospodářská komora Břeclav

Poskytování poradenství pro začínající podnikatele v oblasti řízení podniku, financování projektů a daňové problematiky.

OTVORENÉ (Zatvára v 11:00)

Okresní hospodářská komora Hodonín

Okresní hospodářská komora Hodonín

Nabízíme služby pro podnikatele z hodonínského regionu.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

Krajská hospodářská komora Jižní Moravy

Sdružování komor z okresů Jihomoravského kraje. Podporování začínajících podnikatelů, pořádání vzdělávacích seminářů a podnikatelských setkání.

Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 08:00)

Cech brusičů a výrobců nástrojů

Sdružování osob a společností z oboru broušení a výroby nástrojů pro obrábění kovů a dřeva.

Regionální hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno

Zabýváme se nabídkou podnikatelského a informačního servisu, vzdělávacích akcí, obchodních misí a databází kontaktů.

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Hlavním cílem je zvýšit export českého nábytku do vytipovaných zahraničních teritorií.

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Dobrovolná organizace sdružuje samostatné likvidátory pojistných událostí, odhadce škod a další odborníky podílející se na řešení škodných událostí.

Společnost pro projektové řízení o. s.

Sdružujeme firmy a jednotlivce zabývající se managementem projektů.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Svaz podnikatelek České republiky, o.s.

Sdružování a podpora podnikatelů. Zaměřujeme se na odborné konzultace ve všech oblastech, týkajících se podnikání, pomoc při zpracování business plánu.

Okresní hospodářská komora Vyškov

Propagace nabídek a potřeb členských firem. Podpora rozvoje malého a středního podnikání, nabídka poradenství k fondům EU.

Okresní hospodářská komora Kroměříž

Organizace podporující podnikatelské aktivity s cílem prosazovat, ochraňovat a zajišťovat zájmy a potřeby svých členů.

Okresní hospodářská komora Klatovy

Nabídka služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Okresní hospodářská komora Jihlava

Chráníme zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Čoskoro otvára (v 09:00)

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina

Poskytování poradenských a informačních služeb podnikatelům.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)

Okresní hospodářská komora Pelhřimov

Nabídka poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností, podávání informací týkajících se Evropské Unie. Pořádání seminářů.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)

Oblastní hospodářská komora Milevsko

Oblastní hospodářská komora Milevsko

Podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů podnikatelů.

Okresní hospodářská komora Přerov

Okresní hospodářská komora Přerov

Poskytování informací o domácích i zahraničních podnikatelských subjektech. Pořádání seminářů a poradenských služeb.

OTVORENÉ (Zatvára v 12:00)

Asociace podniků topenářské techniky

Sdružení výrobců teplovodních kotlů, krbů a topidel a dovozců měřicí a regulační techniky pro vytápění.

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Nabídka služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství. Provoz CzechPointu.

OTVORENÉ (Zatvára v 11:30)

Okresní hospodářská komora Plzeň - jih

Okresní hospodářská komora Plzeň - jih

Poskytování služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Čoskoro otvára (v 09:00)

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou

Zabýváme se podporou a rozvojem podnikatelských aktivit či prosazováním a ochranou zájmů při zajišťování potřeb členů a podnikatelských subjektů.

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Poskytování informačních, poradenských a školicích služeb pro podnikatele, podpora a propagace podnikatelů a zastupování zájmů členských firem.

OTVORENÉ (Zatvára v 11:30)

Okresní hospodářská komora Olomouc

Okresní hospodářská komora Olomouc

Organizace zajišťující informace o podnikatelských aktivitách v rámci regionu, ČR i EU a zaměřující se na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů.

OTVORENÉ (Zatvára v 12:00)

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

Zabýváme se shromažďováním a šířením informací souvisejících s ochranou spotřebitele a jeho práv. Poskytujeme poradenství.

Okresní hospodářská komora Benešov

Komora nabízí služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Družstvo ENVICRACK

Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zvyšování konkurenceschopnosti členů. Posilování laboratorního výzkumného potenciálu klastru.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností.

Česko-polská obchodní komora

Česko-polská obchodní komora

Obchodní komora poskytuje informace o možných obchodních partnerech v obou zemích a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků. Zajišťujeme překlady a tlumočení v polském jazyce.

Taizhou Huangyan Chuangji Mould Industry Co.,Ltd.

Taizhou Huangyan Chuangji Mould Industry Co.,Ltd.

Quality We have advanced automotive lamp product testing equipment in the industry to ensure motorcycle injection molding quality. Service We focus on developing high-quality products for top-end markets.Our motorcycle injection molding are in line …

Okresní hospodářská komora Opava

Poskytování pomoci a podpory malým a středním podnikatelům při řešení jejich problémů. Podpora zahraničních vztahů, nabídka mimosoudního řešení sporů, hledání dodavatelů.

Okresní hospodářská komora Kutná Hora

Provoz informační kanceláře pro podnikatele. Poskytování služeb Czech POINTu.

Česko-Keňská smíšená obchodní komora

Zprostředkujeme obchod a kontakty mezi Českou Republikou a Keňou. Nabízíme informace o možnostech na východoafrických trzích a další. Zaměřujeme se také na dodávky kávy a čaje přímo ze země původu.

SIC

Hlavní koordinátor přípravy a naplňování Strategie inteligentní specializace / Regionální inovační strategie Středočeského kraje.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Okresní hospodářská komora Šumperk

Zprostředkovávání informací o členských firmách a zastupování jejich zájmů.

APL - Asociace lodního průmyslu

APL - Asociace lodního průmyslu

Neziskové, otevřené sdružení zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství.

Česká komora lehkých obvodových plášťů

Česká komora lehkých obvodových plášťů

Pro spokojenost zákazníků i dodavatelů spolupracujeme s nejlepšími českými a významnými zahraničními odborníky a dbáme na informovanost svých členů v oblasti předpisů, nařízení, norem a novinek v oboru. Řešíme konkrétní úkoly požadované našimi členy, které …

GRANEX, spol. s r.o.

Zabýváme se obchodní činností a řešením pohledávek.

Okresní hospodářská komora Kolín

Nabídka poradenských a informačních služeb podnikatelům. Pořádání seminářů a školení. Poskytování poradenství v oblasti dotací a grantů.

Česko-bulharská obchodní komora

Česko-bulharská obchodní komora

Zajišťování rozvoje obchodu mezi českými a bulharskými podnikatelskými subjekty, navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí.

Solus

Zájmové sdružení právnických osob na ochranu leasingu a jiných finančních služeb poskytovaných spotřebitelům.

OTVORENÉ (Zatvára v 18:00)

Educon

Šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické pomoci.

Asociace provozovatelů mobilních sítí

Spolupracujeme na vytváření podmínek pro poskytování a rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních služeb.

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Nabízíme podporu regionálního podnikání, celní poradenství a pomoc při vyřizování vývozních dokumentů. Pořádáme semináře a konference v oboru.

RBS - Group, s.r.o.

Nabízíme školení obchodních dovedností, průzkum konkurence, marketing, obchodní poradenství, poradenství v oblasti správy vozového parku.