Apoštolská cirkev

Diakonie Apoštolské církve

Nabídka pomoci narkomanům a závislým lidem, hledání náhradní rodinné péče a poskytování humanitární pomoci v zahraničí.

Apoštolská církev, sbor Břeclav

Provozujeme církevní sbor, jenž pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

AC LaViNa

Sbor pořádá pravidelné bohoslužby pro věřící i širokou veřejnost, duchovní i neformální setkávání. Prezentujeme křesťanské hodnoty do dnešní společnosti. Nabízíme duchovně pastorační službu v nemocnici. Pořádání kurzu Manželské večery a přednášek na školách o …

Apoštolská církev, sbor Třinec

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

ZATVORENÉ (Otvára v St 13:00)

Apoštolská církev, sbor Frýdek - Místek

Sbor pořádá bohoslužby, náboženská setkání, nedělní školu, zvěstování evangelia, misie a programy pro děti i mládež.

Apoštolská církev, sbor Ostrava

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme poradenství. Nabízíme kurz základů křesťanského učení.

Apoštolská církev, sbor Karviná

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Zastřešujeme řadu samostatných subjektů. Jsme zakladatelem mezidenominační organizace ACET.

Apoštolská církev, sbor Zábřeh

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Nabízíme přednášky pro školy a křesťanské poradenství pro manžele, závislé a jejich blízké. Pořádáme celosborové modlitební setkání, setkání mužů či setkání u čaje či kávy.

Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha

Jsme církevní organizace. Naším cílem je prezentovat křesťanství moderním způsobem. Zabýváme se pořádáním bohoslužeb, společenských akcí a podobně.

Apoštolská církev, sbor Kladno

Sbor pořádá nedělní bohoslužby, společné modlitby, domácí skupinku pro členy sboru a duchovní setkání. Organizujeme programy pro děti a společné akce členů sboru.

Misijní společnost Život

Uskupení křesťanů, kteří se snaží šířit křesťanskou věrouku především zakládáním nových sborů.

Apoštolská církev, Element

Pořádáme pravidelné setkání církve s praktickým vyučováním pro život.

Apoštolská církev, sbor Lysá nad Labem

Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, exkurze i výlety.

Apoštolská církev, sbor Kolín

Sbor pořádá bohoslužby, náboženská setkání a programy pro děti i mládež.

Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Naleznete u nás centrum pro rodiče s dětmi. Zajišťujeme konference a společné akce.

Apoštolská církev, sbor Varnsdorf

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Apoštolská církev Hosana je společenství obyčejných lidí, kteří osobně poznali neobyčejného Boha. Chceme pomáhat člověku najít naději a smysl pro svůj život. Podporujeme ho v osobním růstu, aby mohl rozvíjet své ...