Združenia pre rozvoj osobnosti

PhDr. Mgr. Věra Scherer MBA

PhDr. Mgr. Věra Scherer MBA

Rodinné poradenství. Terapeutické karty Cesta do mého nitra. Emoční karty Překážky v sebepochopení. Afirmační karty Mysli pozitivně jako kočka. Příliš času na na telefonu nebo PC, na internetu a sociálních sítích. Předmanželská ...

Poradna pro život s.r.o.

Poradna pro život s.r.o.

Rodinné poradenství. Terapeutické karty Cesta do mého nitra. Emoční karty Překážky v sebepochopení. Afirmační karty Mysli pozitivně jako kočka. Příliš času na na telefonu nebo PC, na internetu a sociálních sítích. Předmanželská příprava.

Česká republika, Praha - Stodůlky
Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Psychoterapie a poradenství Eva Havrdová

Zabývám se Rogersovskou psychoterapií (přístup zaměřený na člověka, nedirektivní přístup). Smyslem Rogersovské psychoterapie je přijímat klienta takového, jaký je. Porozumět jeho vnitřnímu prožívání, pomoci mu poznat své možnosti a opravdové pocity. ...

Vozíčkáři ze zámku zapsaný spolek

Zajišťování sportovních, kulturních a společenských akcí, podporování možnosti rozvoje osobnosti členů sdružení, pořádání zájezdů i ozdravných pobytů. Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby, které mají vážné chronické onemocnění pohybového aparátu. Jsou v ...

Robert Slovák: Kouč a Mentor k životu jaký SKUTEČNĚ chcete žít – Životu bez hranic…

Robert Slovák: Kouč a Mentor k životu jaký SKUTEČNĚ chcete žít – Životu bez hranic…

Pomohu Vám vydělávat více peněz, získat svobodu a finanční nezávislost a život, jaký skutečně chcete žít – život bez omezení a hranic. Poskytuji osobní rozvoj skrze produkty jako: audio programy a emailové kurzy, osobně rozvojové dotazníky a ...

Michal Kuzník – Lektor, Mentor a Kouč

Michal Kuzník – Lektor, Mentor a Kouč

Jsem profesionální lektor, mentor a životní kouč. Celý život rozvíjím lidi. Ve firmách se věnuji rozvoji manažerů, klíčových zaměstnanců, prodejců, lektorů, mentorů a koučů. Na osobní úrovní nabízím úhly pohledu při řešení problémů (osobních, pracovních) …

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 09:00)

Charita Kaplice

Pomoc sociálně znevýhodněným lidem k rozvoji samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.

Romské centrum Hodonín

Organizování vzdělávání romských dětí a mládeže.

Čoskoro zatvára (v 18:00)

Komunitní škola Borovany, z. s.

Přivítáme všechny, kteří mají zájem na rozvoji celoživotního vzdělávání, setkávání obyvatel a posilování vztahu k místu, kde žijeme. Pro založení samostatného sdružení jsme se rozhodly na základě příznivých ohlasů nultého ročníku fungování Komunitní …

Krebul, o.s.

Pořádání zábavných a vzdělávacích seminářů, kurzů a prezentací pro děti i dospělé.

H.E.P.Y., z. s.

Zprostředkovávání netradičních forem vzdělávání a smysluplného využití volného času mládeže.

Jihočeská Lambda

Poskytování informací z oblasti sexu, erotiky a legislativní problematiky lesbiček a homosexuálů či poradenství v oblasti pohlavních chorob.

Chí-Rhó

Osvětová činnost v oblasti kultury, filosofie a duchovních nauk.

Sdružení Amicitia

Nabízíme výlety za poznáním regionu, přednášky o cestování, zdravém životním stylu a relaxační výtvarné kurzy.

STUD Brno

Sdružení působí ve prospěch gayů a lesbických žen, usiluje o jejich plné právní i faktické zrovnoprávnění a rozvíjí a kultivuje komunitní život.

Šerpa, o.s.

Nabízíme osvědčené programy pro komplexní rozvoj osobnosti.

IMPULS Třebíč

Cílem občanského sdružení je aktivní pomoc při zvyšování zaměstnatelnosti občanů a pomoc při vstupu do procesu celoživotního vzdělávání. Za tímto účelem realizujeme rekvalifikační kurzy a vzdělávání pedagogů ESF všech typů škol s cílem rozvinout jejich ...

Mgr. Olga Hložková

Nabízím poradenství v oblasti rozvoje osobnosti. Zajišťuji nápravy poruch učení, dysgrafie, dyslexie a nápravu lehkých mozkových dysfunkcí.

Kolpingovo dílo České republiky z.s.

Práce s dětmi a mládeží, aktivity v sociální oblasti a vzdělávání, rozvíjení spolkového života a podpora občanské angažovanosti ve společnosti. Prostřednictvím sociálních projektů se Kolpingovo dílo snaží pomáhat rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné …

Zdeňka Ďásková

Nabízím masáže, poradenskou i lektorskou činnost v oblasti rozvoje osobnosti. Pořádáme pravidelné přednášky.

OTVORENÉ (Zatvára v 21:00)

Edu Silesia, o. s.

Provozujeme sdružení zabývající se podporou rozvoje regionů postižených nezaměstnaností. Nabízíme poradenství při hledání práce a pořádáme kurzy či odborné semináře.

Amavet, Q - Klub

Rozvoj vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice.

VIA ALTERA poradna pro systemickou praxi, z. s.

Poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy a mezilidských vztahů.

Babylonská věž

Nabízíme podporu a pomoc homosexuálům se zaměřením na kulturní rozvoj.

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.

Podpora v rozvoji regionů, organizací, jednotlivců s cílem zlepšení kvality života, životní úrovně a konkurenceschopnosti regionů v ČR. Unikátní webová aplikace pro rozvoj talentu a nadání Regio advisor.

Rodinné centrum Nižbor, o.s.

Zajišťování volnočasových aktivit v obci a vylepšování prostředí pro rodiče a děti. Pořádáme drakiády, masopusty, otevírání studánek či vítání jara. Pro rodiče zajišťujeme sportovní aktivity či kurzy například počítačů, malování či háčkování.

Help - in, o.p.s.

Provozování obecně prospěšných služeb se sociálním zaměřením, které podporují běžný život občana ve společnosti a předcházení sociálnímu vyloučení. Zajištění pečovatelských služeb, sociální asistence, rodinné asistence či kompenzačních pomůcek.

Petr Mikulka

Poskytuji poradenství, terapie, semináře, léčení a koučink v oblasti rozvoje osobnosti.

Dovedeme z.s.

Podpora mezigenerační komunikace pro všechny od 4 do 99 let. Naše tematické kurzy vám pomáhají získat nové dovednosti.

Mgr. Hana Brachová

Nabízíme psychoterapii, osobní rozvoj skrze práci s tělem a vědomím. Pořádáme semináře zaměřené na masážní techniky a energetický systém těla.

Maranatha z.s.

Křesťansky orientovaný spolek založený známým českým developerem Radimem Passerem. Organizujeme semináře, přednášky, biblická studia, letní evangelizační setkání mladých lidí, vědecké výstavy o původu světa, dětské dny. Nedílnou součástí naší činnosti je i ...

TIB, občanské sdružení

Nabídka možnosti dětem a mládeži rozvíjet své schopnosti a srovnávat se navzájem na mezinárodní úrovni.

Česká asociace transakční analýzy

Vzdělávací, poradenská a psychoterapeutická činnost v oblasti transakční analýzy.

Občanské sdružení Změna

Zajišťování prevence kriminality dospělých i mládeže.

Občanské sdružení HOPE media

Zajišťování vzdělávání v duchu křeštanských zásad mediální formou.

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.

Zabýváme se podporováním celoživotního vzdělávání, rozšiřování poznatků, informací a vědomostí. Pořádáme kurzy, semináře a konference.

Prázdninová škola Lipnice

Pořádáme vícedenní kurzy zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti člověka. Zaměřujeme se na hlubší sebepoznávání a iniciaci k seberozvoji.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 09:00)

Mensa International - Mensa České republiky

Sdružování nadprůměrně inteligentních občanů bez rozdílu rasy a vyznání.

Akord

Provozujeme občanské sdružení vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Buddha Mangala o.s.

Pořádání buddhistických kurzů, setkání a seminářů s cílem vytvořit podmínky a prostředí ke studiu a praxi Buddhovy nauky za účelem hlubšího pochopení a poznání naší životní skutečnosti.

Cordatum Praha

Provoz sdružení pro všestrannou podporu rozvoje osobnosti a sebepoznání prostřednictvím poradenství a vzdělávání.