Združenia národných kultúr

Nadace Leoše Janáčka

Nadace Leoše Janáčka

Historie Nadace Leoše Janáčka, která působí v Brně od roku 1991, sahá do třicátých let dvacátého století. Od samého začátku je naším čestným posláním udržovat a rozvíjet hodnoty vycházející z Janáčkovy tvůrčí, organizační a pedagogické činnosti. Podporuje ...

Malovaný kraj – nekomerční národopisný a vlastivědný dvouměsíční časopis o Slovácku

Malovaný kraj – nekomerční národopisný a vlastivědný dvouměsíční časopis o Slovácku

Vydáváme nekomerční dvouměsíčník Malovaný kraj zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. Vydáváme knížky a tiskoviny jakýchkoliv autorů. Malovaný kraj je nekomerční dvouměsíčník o 32 stranách zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. Najdete zde ...

Skanzen Gazdovský dvor

Skanzen Gazdovský dvor

Stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia Gazdovský dvor je v stálej prevádzke. Areál v Turej Lúke pri evanjelickom kostole. Veríme, že po jej vzhliadnutí si Gazdovský dvor prídete radi pozrieť aj osobne. Okrem bežnej prevádzky v …

ZATVORENÉ (Otvára v 12:00)

Národy Podyjí

Zlepšování soužití a vzájemnosti mezi národnostními skupinami v regionu Podyjí.

Folklorní soubor Lipovjan

Provoz folklorního souboru. Repertoár souboru tvoří především písně a tance z Horňácka.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 19:00)

Sdružení přátel slovanských kultur a jazyků

Sdružení spojuje slovanské národy na pomoc oblastem postižených nejen válkou.

Česko-rakouské pohádkové sdružení, o.s.

Cílem organizace je šíření pohádek z obou stran Šumavy a prostřednictvím nich napomáhat porozumění občanů z českého a německého jazykového prostoru.

Klub Bojkovských Skeptiků - Svobodné Občanské Sdružení

Provoz sdružení občanů. Cílem sdružení je ochrana životního prostředí, zachování památek a kulturních hodnot dědictví našich předků, ochrana přírody a krajinného rázu urbanistické i neurbanistické krajiny, rozvoj morálky občanské společnosti. Organizování ...

A Basta! o.s.

Zajištění rozvíjení česko-německých vztahů pomocí divadelních projektů.

Spolek přátel Raduit de Souches

Spolek byl založen na propagaci osobnosti Jean Louis Raduit de Souches. Jejím zviditelněním chceme přitáhnout pozornost na jižní Moravu a tedy i Českou republiku obecně. Naopak chceme podnítit zájem českého publika o oblast La Rochelle a jejího kraje a pomoci …

Lyceum Řekyň v České republice

Provoz sdružení s cílem uchovávání řeckých zvyků a tradic, studium a pěstování folklórního umění.

Řecká obec Brno

Sdružení je samostatnou organizační jednotkou Asociace řeckých obcí v České republice.

Společnost přátel jižních Slovanů

Propagace kultur jihoslovanských národů a vzájemných česko-jihoslovanských styků. Provoz organizace národnostní menšiny.

Německé kulturní sdružení - Region Brno

Sdružování příslušníků a přátel národnostní menšiny.

Pirin

Provoz souboru bulharských lidových tanců.

Německý jazykový a kulturní spolek Brno

Sdružování příslušníků a přátel národnostní menšiny.

IQ Roma servis o.s.

Organizace založená na principu nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti a nediskriminace. Poskytování sociálně právního poradenství.

Přátelé Evropy Kroměříž, z.s.

Spolek je zaměřen na podporu partnerství s partnerskými městy města Kroměříže. Pořádá přednášky se zajímavými osobnostmi, jazykové konverzační kurzy, rozvíjí kulturní a společenskou činnost.

Hau Kola

Pořádání indiánských vystoupení a exkurzí do indiánské vesnice. Možnost zajištění teambuildingu s indiánským programem.

Chodský soubor Mrákov

Zabýváme se udržováním a rozvíjením zájmu o folklor Chodska zpěvem a tancem chodských písní se zachováním tradičních krojů dolního Chodska. Pořádáme různé kulturní a společenské akce.

Spolek Prokop Příbram

Dnešní spolek je občanským sdružením, které si klade za cíl obnovovat a udržovat hornické památky a památky související s montánní činností, obnovovat a udržovat hornické tradice a obyčeje, rozvíjet kulturní tradice regionu, přibližovat veřejnosti montánní ...

Jiří Kohout

Nabízíme vystoupení pro firemní i společenské akce, městské slavnosti, hudební festivaly, vernisáže, country bály, zábavné akce pro děti a jiné. Zajišťujeme indiánské a westernové vystoupení. Specializujeme se na historii i současnost, ale také na nejznámější …

Folklorní soubor Morava, o.s.

Provozujeme folklorní soubor věnující se prezentaci valašského folklóru, zejména tance z jižního Valašska. Pořádáme víkendová soustředění pro děti a jejich rodiče. Soubor je určen pro děti od let i pro dospělé. Účastníme se společenských a kulturních akcí.

Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek

Pracujeme s regionálními materiály a využíváme těchto podkladů k tvorbě scénických dějových pořadů.

Čínský institut Praha

Sdružování zájemců o čínskou civilizaci, kulturu a výuku čínštiny.

Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

Snažíme se o dosažení přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a Němci.

Rozvoj

Podpora projektů v rámci vzdělávacích a kulturních aktivit pro romskou komunitu.

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

Klub Hanoi

Provoz sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na Slovensku.

ZATVORENÉ (Otvára v 15:00)

Klub Za starý Bruntál

Provozujeme sdružení, jehož programem je seznamovat veřejnost s dějinami města, jeho památek a usilovat o jejich ochranu a obnovu. Pořádání přednášek a vlastivědných výletů, vyvíjení publikační, kulturní a výstavní činnost.

Společnost přátel beuronského umění

Společnost sdružuje zájemce o beuronské umění a kostel svatého Gabriela v Praze.

Česko-lotyšský klub

Provoz sdružení přátel Lotyšska v České republice. Snaha o všestranny rozvoji styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Z§vůle práva, o.s.

Zajišťování dostupnosti práva a standardní míry svobod pro romskou menšinu.

Open field, o.s.

Provozujeme taneční studio pro studium tanečních kultur, lidského pohybu a tance jako terapie. Věříme, že kreativní proces je pro člověka tou nejblahodárnější součástí života a zajímá nás, jak se procesy vnímání zrcadlí v lidském pohybu a tanci, v propojení s …

U.I.M. Česká republika

Provozujeme sdružení s cílem usnadnění vztahů mezi českými a italskými občany, sdruženími a institucemi.

ZATVORENÉ (Otvára v 14:00)

Sdružení Azer-Čech o.s.

Přispíváme ke sbližování kultury a tradic mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou.

Řecká obec Praha, o.s.

Provoz sdružení řecké národnostní menšiny se zaměřením na kulturní a publikační činnost, výuku řeckého jazyka a řecké tance.

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR o.s.

Provozujeme sdružení jehož cílem je uchování lidových tradic a jazyka německé menšiny. Organizujeme kulturní a společenské akce, výstavy a vernisáže. Někteří členové mají pěvecké a recitační kroužky, kdy přednášejí a přečítají v dialektu oblasti.

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Sdružování zájemců o kulturu, historii a společenské dění v zemích, kde je nizozemština jedním z úředních jazyků.

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

Bahá`í listy, e-magazín o nejmladším světovém náboženství

E-magazín Bahá`í listy zachycuje dění v doma i v Bahá`í světě. Nabízí Bahá`í učením inspirovanou hudbu a filmy, duchovní inspirace.

ZATVORENÉ (Otvára v St 00:00)

Česko-japonská společnost

Uvedení japonské kultury do ČR, rozvoj poznání a porozumění. Podpora zájmu Japonců o českou kulturu a integrace japonské komunity.