Ekologické združenia

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ubytování na ekologické farmě. Víkendové pobyty s plnou penzí v ubytovně farmy. Možnost pobytu o prázdninách a dovolené ve srubu na pastvinách. Chováme stádo čistokrevných huculských koní a plemenné appaloosa pony, skot masného typu, ovce a kozy. Máme malou …

Studio Aneta

Studio Aneta

Zdravý životní styl, pořádání seminářů, relaxační pobyty pro ženy s představením regionu a jeho výrobků.

M-envi s.r.o. - Ing. Alexandr Mertl

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nabídka ekologického inženýrství, zastupování investorů a provozovatelů při jednání s úřady, zpracování oznámení a dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 08:00)

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, aby zde provozovalo středisko ekologické výchovy. Zájmové sdružení tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují ...

Usedlost U skřítků

Usedlost U skřítků

Ochrana přírody, krajiny a kulturního dědictví.

Spolek Tábornický klub Písek

Pořádáme letní tábor, který je připraven pro děti od 6 do 18 let. Jednotlivé oddíly jsou koedukované a věkově prostupné. O program a děti se starají zkušení vedoucí s akreditovaným vzděláním MŠMT a o jejich zdraví profesionální zdravotník.

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů. Možnost pronájmu …

Starosti - Sorge občanské sdružení

Nabízíme ubytování na ekofarmě ve 2 lůžkových pokojích po 8 lůžkách na starobylých palandách. Jsou pro Vás připraveny prostory pro realizaci různých akcí, včetně domácí kuchyně a dalších aktivit.

ENVIC, občanské sdružení

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, ...

Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

Nezisková organizace, jeden ze základních článků Hnutí Brontosaurus. Zabýváme se dobrovolnictvím, mezinárodními výměnami, akce zaměřenými na seberozvoj, ekologickou osvětou. Naše činnost je široká – od malých víkendových akcí v Moravském krase – až po ...

Fairwood, z.s.

Fairwood, z.s.

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. FSC vytvořilo ...

Moravský ornitologický spolek - středomoravská

Výzkum, ochrana a propagace volně žijících ptáků a jejich biotopů v České republice.

ZO ČSOP Stopa Klánovice

Organizování práce s dětmi, vedení oddílu mladých ochránců přírody se zaměřením na turistiku a poznávání přírody.

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Školské zařízení pro environmentální vzdělávání – jedna z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Školám a školkám nabízí jedno či vícedenní ekologické výukové programy. Odpoledne se …

ASHPA research and education, z.s.

Zajišťujeme rozvoj a propagaci využití obnovitelných zdrojů energie.

Save Land

Zaměřujeme se na čistění přírody, zejména lesů a polí, rekonstrukce a opravy drobných historických staveb na veřejných prostranstvích.

Klidné Ivanovice

Provozujeme sdružení s cílem zabránit nebo minimalizovat výstavbu průmyslových a dopravních staveb znehodnocujících životní prostředí.

Salvia - ekologický institut, z.s.

Nestátní nezisková organizace zabývající se životním prostředím v České republice a přípravou podkladů pro ochranu cenných části přírody.

Tady není developerovo

Provoz ekologického sdružení prosazující iniciativu za ochranu přírody a kulturního dědictví.

ZO ČSOP ALCES

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

Český svaz ochránců přírody CHRPA

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

ČSOP ZO Neurazy

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

Pátecká stezka o.s.

Provozování neziskového sdružení na ochranu přírody, zejména evropské fauny. Pořádání školení a jiných výchovně vzdělávacích aktivit.

ČSOP Studénka ZO 70/03

Posláním občanského sdružení je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a péče o chráněná území.

Enkláva Sychrov

Provozujeme veřejné sdružení zájemců o přírodní architekturu, ekologii a zemědělství. Realizujeme výstavbu přírodních domů.

TYTO, z. s.

Zaměřujeme se na ochranu přírody a živočichů. Provádíme monitoring a výzkum populací živočichů a rostlin.

Slezské odrůdy

Slezské odrůdy

Předmětem našeho zájmu je ochrana krajiny, její fragmentace a udržování hodnotných, druhově pestrých lokalit na Krnovsku.

Zasaď svůj strom

Náplní občanského sdružení je ekologie, příroda, výsadba stromů, lepší životní prostředí a přístup k němu.

Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy

Jsme nepolitické registrované sdružení. Účelem spolku je chránit rostlinstvo a živočišstvo, pečovat o ochranu památek všeho druhu. Mezi naše činnosti patří také stavění laviček a informačních panelů na vyhlídkových místech, zakládání, udržování a značení ...

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a veřejnost.

Přátelé Šumavy

Provoz sdružení na ochranu šumavské přírody. Zaměřujeme se na zapojení veřejnosti do ochrany přírody, její nové perspektivy a rozvoj. Spolupracujeme s ekologickými sdruženími. Zajišťujeme projekty pro základní školy a gymnázia se zaměřením na kompetenční ...

Sdružení ZP - EKO, chráněná dílna

Zajišťování obecně prospěšných služeb v oblasti životního prostředí. Vyhledávání a realizace ekologických projektů.

ELATER

Sdružení se zaměřuje na podporu vymírání bezobratlých živočichů, zhoršujících se podmínek pro provozování svobodných biologických výzkumů. Podporujeme entomologické vědy, svobodné biologické výzkumy a praktické ochrany ohrožených biotopů hmyzu. Poskytujeme ...

Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!

Zabýváme se zabráněním skladování vysoce radioaktivního odpadu v oblasti Klatovska. Pořádáme plesy a schůze.

ZO ČSOP Buchlovice

Provoz záchranné stanice volně žijících živočichů. Spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody. Nabízíme možnost navštívit trvalou expozici živočichů. Zaměřujeme se na záchranu zraněných či handicapovaných zvířat. Chováme vybrané druhy dravců a sov.

o.s. Strniště - společnost životního prostoru a vzdělávání

Snaha o seznámení dětí se životním prostředím. Pořádání jazykových, sportovních a kulturních akcí.

Český svaz ochránců přírody Ophidia

Zabýváme se ochranou a obnovou přírody, krajiny a životního prostředí, ekologickou výchovou a podporou trvale udržitelného života. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme služby ekoporadny.

Denemark - občanské sdružení

Nabízíme služby a poradenství v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, péče o krajinu a ekologické výchovy. Zaměřujeme se zejména na realizace projektů směřujících k ochraně životního prostředí. Mezi naše služby také patří zajištění vzdělávací ...

ZO ČSOP ALCEDO

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme se poradenskou, metodickou a enviromentální činností. Vypracováváme zoologické výzkumy, jejichž výsledky se využívají v programech druhové ochrany.

Mochov - místo pro život, z.s.

Občanské sdružení usiluje o zrušení výstavby paroplynové elektrárny. Mezi naše cíle patří ochrana přírody a krajiny a celého životního prostředí, návrhy, koncepce a podpora kulturně-sociálních potřeb obyvatelstva, podílení se na tvorbě návrhů a hodnocení ...

Šumava sobě, o.s.

Sdružování občanů Dlouhé Vsi, kteří nesouhlasí s výstavbou elektrárny.

ZO CSOP Hořepník

Zaměřujeme se na botaniku a aktivní ochranu přírody na Prostějovsku. Pořádáme výstavy či vzdělávací akce pro členy.

Energoregion 2020

Hlavním předmětem činnosti sdružení je zastupovat a hájit zájmy obyvatel regionu ve vztahu k jaderné energetice a všem ostatním provozům a činnostem, které ovlivňují životní prostředí.

Občané Tupadel za lepší životní podmínky

Sdružování občanů za účelem zabezpečit odpovídající životní prostředí v obci.