Notári

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby ...

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

Notář Mgr. Veronika Křížová

Poskytuji veškeré notářské služby, zejména sepisování notářských zápisů o právních jednáních (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, tzv. manželské a předmanželské smlouvy, zakladatelské dokumenty obchodních korporací a jejich změny), sepisování notářských ...

Čoskoro zatvára (v 15:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Advokátní kancelář Gallivoda, Burianová a spol. s.r.o.

Poskytujeme právní služby – obchodní právo, občanské, trestní právo. Zastupujeme společnosti se zahraniční účastí. Mezinárodní právní záležitosti. Člen právního systému Advogate – EU. Spolupráce s kanceláří Wilfurth a kolegové v Regensburgu – SRN.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Daňový ateliér, s.r.o. a  Auditorský ateliér, s.r.o. ADA

Daňový ateliér, s.r.o. a Auditorský ateliér, s.r.o. ADA

Daňový ateliér s.r.o. a Auditorský ateliér, s.r.o. jsou společnosti založené Ivo Havránkem a Tomášem Vondrákem, kteří od roku 1994 podnikali ve společné daňové, účetní a auditorské kanceláři. Vzhledem k nárůstu klientely, počtu zaměstnanců a i s ohledem na ...

Notářka – JUDr. Hana Kulhánková

Notářka – JUDr. Hana Kulhánková

Naše kancelář poskytuje tyto notářské služby: převody nemovitostí, notářské úschovy (listin a peněz), notářský zápis pro exekuci, závěti, vydědění, ustanovení správců dědictví, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy, rejstřík ...

Notársky úrad Trebišov – JUDr. Ľubica Timčová

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, súdny komisár v dedičskom konaní, osvedčovanie právne významných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov, vykonávanie funkcie ...

Čoskoro zatvára (v 15:30)

JUDr. Svatomír Helešic

Poskytování notářských služeb.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

JUDr. Iva Celnarová

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Josef Holobrádek

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Ilona Jančaříková

Poskytujeme veškeré služby v oblasti obchodních věcí, převodů nemovitostí, notářských úschov, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, modifikace manželského majetkového režimu, zástavních smluv, sepisování závětí a listin o vydědění, osvědčení ...

JUDr. Ivana Šafaříková

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Kellová Zuzana - notářka

Poskytuji notářské služby. Zajišťuji také služby Czech POINTu.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:00)

JUDr. Ludmila Petěrková

Poskytování notářských služeb.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

Mgr. Magdalena Vosátková,MBA

Nabídka notářských služeb. Úpravy majetkoprávních vztahů, sepisování závětí, předmanželských smluv, kupních smluv, zakládání společností.

Mgr. Stanislav Hruška

Nabídka služeb notářské kanceláře.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Libuše Jandovská

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Ivan Kočer

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Eva Ivicová

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:00)

JUDr. Zdeněk Melichar

Nabídka služeb notářské kanceláře.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:30)

JUDr. Jitka Famfulíková

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:30)

Boháč Petr - notář

Poskytování notářských služeb. Sepisování smluv o převodu nemovitých věcí, majetkových smluv manželů, zakladatelské listiny společností s ručením omezeným a akciových společností. Nabídka ověřování podpisů a opisů listin. Zajištění služeb Czech Pointu.

Mgr. Jana Hyráková

Nabídka notářských služeb včetně sepsání kupních, společenských, darovacích a předmanželských smluv i závětí. Osvědčování a ověřování.

JUDr. Eva Vlčková

Poskytování notářských služeb.

Čoskoro zatvára (v 15:00)

JUDr. Milan Šmidrkal

Nabídka služeb notářské kanceláře.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Jarmila Červínková

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Notář - JUDr. Alice Sedláková

Poskytování notářských a právních služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Klára Hejtmánková

Provozuji notářskou kancelář. Poskytuji služby Czech pointu. Nabízím odbornou znalost němčiny, angličtiny a francouzštiny.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Mgr. Petr Šedivý - notář

Mgr. Petr Šedivý - notář

Poskytuji notářské služby a právní pomoc, zakládání obchodních společností, valné hromady, vykonatelné notářské zápisy jako exekuční titul, závěti, převody nemovitostí, manželské a předmanželské smlouvy, zástavní smlouvy, úschovy pro zajištění dluhu, převody …

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

JUDr. Jana Pohanková

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

JUDr. Jiří Strnad

Poskytování notářských služeb.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

JUDr. Libuše Kučerová

Poskytování notářských služeb.

Čoskoro zatvára (v 15:00)

JUDr. Lenka Řezáčová

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Melzerová Tereza - notářka

Melzerová Tereza - notářka

Služby notářské kanceláře: převody nemovitostí a úschovy peněz, manželské majetkové smlouvy, zástavní smlouvy a rejstřík zástav, přímá vykonatelnost, závěti a jiné pořízení pro případ smrti, společenství vlastníků jednotek, osvědčení, obchodní …

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

JUDr. Eva Dufková

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

Mgr. Jiří Hron

Poskytujeme notářské a právní služby. Zajišťuji sepisování smluv, převody nemovitostí, změny SJM, zakládání, změny a převody obchodních společností, valné hromady, úschovy listin a peněz, osvědčování dějů, stavu věcí a prohlášení, vykonatelné notářské zápisy, …

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Mgr. Petr Ondrůšek

Poskytování notářských služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:30)

JUDr. Lenka Lojdová

Poskytování notářských a právních služeb.

Mgr. Kateřina Zlámalová

Poskytuji veškeré notářské služby, a to jak v řízení o dědictví, tak sepisování notářských zápisů a dalších notářských listin zejména z oblasti občanského a obchodního práva. Nabízíme převody nemovitostí, ověřování i osvědčování, závěti, vydědění i ustanovení …

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)