Geodetické a kartografické práce

Pridať / editovať záznam

Atlasfiriem.info Bývanie, stavebníctvo Stavebné firmy a služby Geodézia a kartografia


Zobraziť iba výsledky lokality "Slovensko"Geodetická kancelář Přerov - www.geoprerov.cz - www.facebook.com/pg/intecomgeo ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Nabízíme zpracování zakázek v geodetické oblasti se zaměřením na: geometrické plány, vytyčení vlastnické hranice, rozdělování pozemků, vytyčení staveb, skutečné zaměření stavby, zpracování mapových podkladů, zaměření inženýrských ...

Česká republika Česká republika, Přerov - Město, Interbrigadistů 87/2 - +420 728 723 572

Geodrilling, s.r.o. - geodrilling.cz OTEVŘENO (nonstop)

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Česká republika Česká republika, Praha 5 - Smíchov, Radlická 2485/103 - +420 606 647 902 , +420 224 826 496

Geodetická kancelář Semily - www.gksemily.cz

Provádíme veškeré geodetické práce: vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, zpracování mapových podkladů, spolupráce s katastrem nemovitostí, zapracování změn vnějšího obvodu budovy, změny hranic pozemku, zaměření ...

Česká republika Česká republika, Semily - Podmoklice, Pekárenská 34 - +420 776 126 575

AddCare s.r.o. - www.stavebnekonanie.eu - www.facebook.com/pg/Stavebnepovolenienakluc%20 ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Stavebné povolenie na kľúč, stavebné projekty, územné rozhodnutie, kolaudácia, inžinierske služby v stavebníctve, posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, statické posudky, geometrické plány, energetické certifikáty.

Šaľa, Sládkovičova 2051/52 - +421 948 472 023

Geodetické a kartografické činnosti

Katalóg geodetických prác: geometrické plány, zameranie pozemku, zameranie stavby, kataster nehnuteľností.

geodeti-geodeticke.sluzby-prace.sk - Bratislava

Služby | Domov | mojgeodet.sk

Mojgeodet.sk prezentuje služby spoločnosti MPGeo, s.r.o., ktorá sa zaoberá geodetickými prácami všetkého druhu: geometrický plán, vytýčenie pozemku, vytýčenie stavby, adresný bod, zameranie polohopisu a výškopisu atď.

mojgeodet.sk/sluzby/ - Bratislava - +421 905 964 140

MEDIA COELI ® - www.mediacoeli.sk/

Naša spoločnosť poskytuje nasledujúce služby: - know-how : tvorba a implementácia, projektový manažment: tvorba a implementácia dotácie - eurofondy - granty: vypracovanie žiadosti a implementácia, zabezpečenie predaja, kúpy a prevodu obchodných ...

Trnava, Pekárska 11 + pobočka - +421 911 907 188

GEOram s. r. o. - www.geodet-senec.sk OTEVŘENO (nonstop)

Ponúkame Vám svoje služby v oblasti katastra nehnuteľností, ale aj v iných bežných geodetických prácach najmä v okresoch Senec, Pezinok, Bratislava, Malacky, Trnava a Galanta. Vyhotovujeme geometrické plány na oddelenie pozemkov, nehnuteľnosti, zameranie ...

Čataj 112 - +421 907 418 092

Mário Antálek - Geodetické práce

Geodetické podklady pre projektantov, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie stavieb, geometrické plány, polohopis, výškopis.

Brodské, Nám. SNP 817 - +421 948 947 350

Ing. Dana Sušková - www.stavebne-povolenie.eu

Inžinierska činnosť vo výstavbe – stavebné povolenia a kolaudácie stavieb. Rodinné domy, chaty, bytové domy, predajne, sklady, haly a iné stavby. Zabezpečíme vyjadrenia, projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, geodetické a ďalšie služby.

Bratislava, Jašíkova 2 - +421 903 240 122

SCANSTUDIO s. r. o. - scanstudio.sk - www.facebook.com/3D.SCANSTUDIO/ ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Zaoberáme sa tvorbou 3D modelov fotogrametrickým a terestrickým laserovým skenovaním. Realizujeme pre vás služby ako geodetické merania, 3D skenovanie, 3D mapovanie, 3D modelovanie, panoramatické snímkovanie, Informačné modely budov (BIM), 3D vizualizácie, ...

Bratislava - Staré Mesto, Šancová 82 - +421 911 557 786

MPGeo, s.r.o. - mojgeodet.sk/ - www.facebook.com/mojgeodet.sk/

Geodetické práce, geometrický plán, vytýčenie pozemkov stavieb, zameranie polohopisu a výškopisu, adresný bod.

Bratislava - Ružinov, Súkennícka 1401/24 + pobočka - +421 905 964 140