Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři

Nabídka služeb advokátní kanceláře. V rámci právního poradenství a konzultací, zastupování klientů v soudních či správních řízeních, při jednáních a při uzavírání smluv či sjednávání transakcí s třetími osobami apod. poskytujeme právní služby prakticky ve ...

Arthur Braun, M.A.

Nabídka advokátních služeb v oblasti evropského, obchodního, německého a soutěžního práva.

JUDr. Ing. Daniel Srnec

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, pracovní a insolvenční právo. Sepisování dokumentů a právních podání.

Duška & Svobodová – advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní, insolvenční a letecké právo. Dále se pak zaměřujeme na právo veřejných zakázek a obchodních společností, hospodářské soutěže, právo EU a duševního vlastnictví, právo informačních …

Regionální dotační centrum eNovation s.r.o.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti veřejné podpory. Pro firmy zajistíme bezplatnou konzultaci investičních plánů, zjistíme vhodné dotační tituly, zpracujeme dotační žádost, postaráme si o veškerou administrativu spojenou se schváleným dotačním projektem a ...

Purkyt & Co. advokátní a mediační kancelář

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na občanské, obchodní, autorské, stavební, pozemkové a lesní právo. Zakládáme i likvidujeme obchodní společnosti a družstva. Provádíme právní a ekonomické analýzy při správě majetku. Sepisujeme různé smlouvy. …

MÉDEA, a.s.

Komplexní služby v oblasti mediální a marketingové komunikace, realizace mediálních kampaní, detailní strategické a mediální plánování, efektivní nákup všech finančních aktivit.

JUDr. Marcela Neuwirthová

Poskytování právních služeb v oblasti likvidace, konkurzu a vyrovnání, občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Pavla Brenan Kahounová

Mgr. Pavla Brenan Kahounová

Poskytujeme právní služby ve všech významných oborech práva. Ve své činnosti se zaměřujeme především na korporátní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, právo duševního vlastnictví a mediální právo, s další oborovou specializací na IT, telekomunikace, ...

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.

Zaměřujeme se na poskytování služeb v oblasti konzultací, dražeb, výběrových řízení a veřejných zakázek, pro které jsme vyvinuli elektronický nástroj EKONKURS®, verze 1.0 s atestem Ministerstva vnitra ČR.

HRAT, s.r.o.

HRAT, s.r.o.

Příprava žádostí o dotace EU, Norské fondy, dotační fondy ČR. Komplexní poradenské a konzultační služby - zpracování plánů, marketingových a ekonomických analýz, záměrů environmentální legislativy a vzdělávání fundraisingu. Oficiální infocentrum MSK.

PAVUS, a.s.

Provádění požárních zkoušek, certifikačních a inspekčních činností včetně poradenství. Zajištění požární klasifikace a stavební klasifikace.

Ing. Petr Chmelík

Zavádění a poradenství v oblasti systémů řízení jakosti ISO včetně certifikace a servisu.

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů. Audity a energetické analýzy.

Unitender, s.r.o.

Nabídka ekonomického, organizačního a investičního poradenství.

BBH, advokátní kancelář, v.o.s.

Nabídka poradenství v oblastech bankovního, finančního, nemovitostního a energetického práva, kapitálového trhu a jiných služeb.

JUDr. Daniel Šulc, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a rodinné právo.

JUDr. Irena Helmová, advokátka

Kancelář se při své poradenské činnosti věnuje obchodnímu, obchodnímu mezinárodnímu, správnímu a občanskému právu.

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby s generální právní praxí a užším zaměřením především na právo obchodní, občanské, rodinné a trestní, a to včetně zastupování před soudy a jinými správními orgány.

JUDr. Milan Zápotočný, advokát

Nabídka advokátních služeb se specializací na podnikové, obchodní a soutěžní právo a právo nemovitostí.

JUDr. Petr Holec

Poskytování právních služeb se zaměřením na finanční, obchodní, pracovní a mezinárodní právo.

Mgr. Josef Bartončík, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, rodinné a občanské právo.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

JUDr. Vladimír Kristýn

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního a trestního práva.

JUDr. Roman Majer, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na finanční a obchodní právo.

Mgr. Gabriel Achour

Nabídka advokátních služeb v oblasti právních vztahů k nemovitostem a projektového financování.

Mgr. Ing. Jiří Johánek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a občanského práva.

Mgr. Miloslava Milotová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na finanční právo.

JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D.

Nabídka advokátních služeb v oblasti finančního a obchodního práva.

JUDr. Miroslav Svoboda

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na autorské, mediální, reklamní a obchodní právo.

Mgr. Robert Pergl

Nabízíme právní služby v oblasti veřejných zakázek, trestní odpovědnosti právnických osob, korporátního práva, ochranných známek a práva IT.

Mgr. Dušan Kmoch, advokát

Nabídka právní pomoci v oblasti obchodního, občanského, pracovního a živnostenského práva.