Centrazabavy

Centrala

Adresa:

Gen. M.R. Štefánika 12, 911 01 Trenčín
Trenčín, 911 01
Trenčiansky kraj / okres Trenčín

Web:

www.centrazabavy.sk

Telefón:

+421 905 671 158

E-mail: